Hartverwarmende reacties op de Engelse versie van 'De vraag van Olifant'.